Privatumo politika

Pirkdami e-parduotuvėje www.pazaisk.lt, Jūs patikite savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) ir Prekių pirkimo – pardavimo e-parduotuvėje internete taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Jeigu Jūs nesutinkate su mūsų Taisyklėmis, čia išdėstyta Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis mūsų teikiamomis paslaugomis.

Politikoje rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome.

Politika ir Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos.

1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, adresu, el. pašto adresu, telefono numeriu ar kita informacija).

2. Kokius asmens duomenis renka Pažaisk.lt?

Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip savo klientui, mums reikia tam tikrų Jūsų asmens duomenų. Šiuos duomenis pateikiate užsakant prekes mūsų e-parduotuvėje: vardą, elektroninį paštą, mokėjimo informaciją. Teisę rinkti (tvarkyti) Jūsų asmens duomenis įgyjame po to, kai sutinkate su mūsų Pirkimo taisyklėmis ar/ir užsisakydami naujienlaiškius.

3. Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?

Mes įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam tikslui įgyvendinti:

 • atsiųsti Jums nurodą el. paštu, kad galėtumėte atsisiųsti įsigytas skaitmeninio turinio (PDF format) prekes,
 •  išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą už įsigytas prekes,
 • esant Jūsų sutikimui, nurodytu elektroniniu paštu siųsti naujienlaiškius tiesioginės rinkodaros tikslais (apie vykstančias akcijas, teikiamas nuolaidas, naujas prekes ir pan.).

4. Kam teikiame Jūsų duomenis?

Mes, tvarkydami asmens duomenis, įsipareigojame laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims tik, kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip savo klientui. Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (trečiosioms šalims), kurie teikia mums paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami Duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir jie būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. Jūsų asmens duomenis teikiame:

 • mūsų buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei, kuri tvarko buhalterinės apskaitos dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, bankinius ir PayPal mokėjimus), kuriuose yra pateikti Jūsų asmens duomenys;
 •  informacinių technologijų įmonėms, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
 • skolų išieškojimo bendrovėms: mes turime teisę teikti įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima valdyti įsiskolinimą;
 • valstybės institucijoms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai  laikytis teisės aktų.

5. Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes įgyvendiname organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Pirkėjų duomenys bus saugomi tol, kol jie nesikreips į mus su prašymu dėl pateiktų duomenų nebetvarkymo, sunaikinimo („teisės būti pamirštam”).

Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol jūs naudositės mūsų paslaugomis ir saugosime sutarties vykdymo tikslais 10 metų po konkretaus pirkimo. Rinkodaros tikslais saugosime 2 metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo (aktyvus veiksmas: pirkimas, naujienlaiškių atsisakymas/užsakymas, naujienlaiškio atidarymas).

6. Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei, kaip mes juos tvarkome;
 • kreiptis į mus su rašytiniu prašymu pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikiamų veiksmų. Mums labai svarbu turėti tikslius Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jums susipažinus su savo asmens duomenimis nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais – iš savo elektroninio pašto atsiunčiant žinutę su tekstu „NEBESIŲSTI” el. paštu pazaisk@pazaisk.lt arba naujienlaiškio pabaigoje paspaudžiant mygtuką „Unsubscribe” (liet.k. nebeprenumeruoti);
 • nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Jūs taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

  Jeigu turite bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu arba šiomis  Privatumo ir duomenų apsaugos taisyklėmis, arba pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis tel. +370 633 95193, el. paštu pazaisk@pazaisk.lt. Prašymai dėl asmens duomenų ištaisymo, nebetvarkymo, sunaikinimo įvykdomi per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

7. Kur galite rasti mums pateiktus savo asmens duomenis?

Pirkėjai, pirkę mūsų e-parduotuvėje, savo asmens duomenis gali peržiūrėti mūsų siųstoje užsakymo patvirtinimo žinutėje, PVM sąskaitoje-faktūroje.

8. Slapukai ir jų tipai. Slapukų pašalinimas.

Slapukas (angl. k. cookies) yra mažas tekstinis failas, siunčiamas į Jūsų įrenginio (pvz. kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę apsilankymo metu. Jums naršant e-parduotuvėje yra renkama informacija apie Jūsų naršymą.

Būtinieji slapukai padeda užtikrinti tinkamą e-parduotuvės veikimą ir apsaugą. Jie yra įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas Jūsų sutikimas. Šie slapukai nerenka jokios lankytojų asmeninės informacijos. Būtinieji slapukai būtini tam, kad galėtumėte žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis. Be šių slapukų negalėtumėte naudotis pageidaujamomis paslaugomis, pavyzdžiui, pirkimo internetu paslauga.

Nebūtinieji slapukai:

 • Funkciniai – šie slapukai leidžia svetainei įsiminti Jūsų pasirinkimus, nustatymus. Jei išjungsite šiuos slapukus, kai kurios e-parduotuvės funkcijos gali neveikti.
 • Statistiniai – šie slapukai naudojami analizuojant e-parduotuvės lankomumo statistiką. Jie leidžia skaičiuoti apsilankymus ir srauto šaltinius, kad galėtume išmatuoti e-parduotuvės efektyvumą ir ją tobulinti, siekdami ją padaryti kuo naudingesnę ir patogesnę lankytojams. Jie padeda mums sužinoti, kurie puslapiai yra labiausiai ar mažiausiai lankomi, kaip lankytojai vaikšto per svetainės puslapius. Visa informacija, kurią renka šie slapukai, yra anoniminė, nes saugomi tik visų lankytojų bendri rodikliai.

Kokius slapukus naudojame mes?

ag_ – naudojamas tam, kad naršyklė įsimintų, jog Jums daugiau nei 18 m ir galėtumėte naršyti bei pirkti e-parduotuvėje. Saugojimo laikas – 14 dienų.

viewed_cookie_policy – naudojamas Jūsų sutikimui su būtinų ir/ar nebūtinų slapukų įrašymu gauti. Saugojimo laikas – 1 m.

Google Analytics statistiniai slapukai
_utma – identifikuoja klientus ir sesijas. Tikslas – unikalių sesijų sekimas ir analizė. Saugojimo laikas – 2 metai.
_utmt – naudojamas norint padidinti svetainės naršymo greitį. Saugojimo laikas – naršyklės sesijos pabaiga.
_utmb – nustato naujas sesijas/naujus apsilankymus. Tikslas – naujų pirkėjų skaičiaus augimo analizė. Saugojimo laikas – 30 min.
_utmc – Nustato ar tai naujo kliento sesija/apsilankymas. Tikslas – naujų pirkėjų skaičiaus augimo analizė. Saugojimo laikas – naršyklės sesijos pabaiga.
_utmz – saugo šaltinį, kuris parodo, kaip klientas pasiekė svetainę. Tikslas – parduotuvės atrandamumo analizė. Saugojimo laikas – 6 mėn.
_utmv – naudojamas lankytojų lygio tinkintų kintamųjų duomenų saugojimui. Saugojimo laikas – naršyklės sesijos pabaiga.
Google.com ads/ga-audiences  – naudoja „Google AdWords“, kad pakartotinai įtrauktų lankytojus, atsižvelgiant į lankytojų internetinį elgesį visose svetainėse. Saugojimo laikas – naršyklės sesijos pabaiga.

Kaip pašalinti slapuką?
Duotą sutikimą slapukų veikimui bet kada galėsite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet tuomet galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad e-parduotuvė tinkamai veiktų. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje https://www.allaboutcookies.org , kur rasite išsamios informacijos, kaip išjungti slapukus naršyklėje, ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

9. Teisinis asmens duomenų apsaugos pagrindas

Tvarkydami asmens duomenis, vadovaujamės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).