Norėdami naudotis elektronine parduotuve „Pažaisk.lt”, Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau – „Taisyklės”) bei jų laikytis. Uždėdami varnelę ties „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis” patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote bei sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis, įsipareigojate jų laikytis.

1. Bendrosios nuostatos

1. 1. Šis dokumentas yra skaitmeninio turinio Prekių pirkimo – pardavimo sutartis sudaroma tarp Pažaisk.lt, veiklos adresas Ukmergės g. 315B, Vilnius (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – „Pirkėjas”), nustatantis bendras teises bei pareigas, prekių pirkimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių atsisiuntimo ir grąžinimo tvarką bei abiejų šalių atsakomybę.

1.2  E-parduotuvėje parduodamos tik skaitmeninio turinio prekės (toliau – Prekės), sukurtos PDF formatu.

1. 3. Taisyklės galioja perkantiems Prekes elektroninėje parduotuvėje “Pažaisk.lt”, kurios nuoroda yra https://pazaisk.lt (toliau – „E-parduotuvė”).

1. 4. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu E-parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Jeigu Pirkėjas įsigyja prekių po naujų Taisyklių paskelbimo, tai reiškia jo sutikimą su naujomis Taisyklėmis. Pirkėjui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę įsigyti prekes ir atlikti bet kokius kitus veiksmus E-parduotuvėje. 

1.5. Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ir Prekes elektroniniu paštu, už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako Pirkėjas.

1.6. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Sustabdžius Parduotuvės veiklą, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2. 1. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas E-parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo savo elektroninio pašto adresą ir vardą, pasirenka apmokėjimo būdą, patvirtina, kad susipažino bei sutinka su Taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.

3. Pirkėjas ir jo teisės

3. 1. E-parduotuvės pirkėjais gali būti:

       3. 1. 1. Juridiniai asmenys,

       3. 1. 2. Veiksnūs fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės (18 metų), kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka,

3. 2. Pirkėjas turi teisę pirkti visas Prekes, esančias E-parduotuvėje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3. 3. Pirkėjas turi teisę atšaukti šios Prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą iki to momento, kol nurodytu elektroniniu paštu negauna Prekių atsisiuntimo nuorodos.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas, pirkdamas Prekes E-parduotuvėje, susipažįsta su šiomis Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti teisingus duomenis (el. paštą ir vardą), reikalingus sklandžiam Prekių pirkimo-pardavimo sutarties vykdymui. Jei duomenys pasikeitė ar pateikti klaidingai, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju ir informuoti.

4.3. Pasirinkęs mokėjimo būdą „Bankinis pavedimas”, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsakytas prekes per 2 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Jeigu Pirkėjas neatlieka mokėjimo per nustatytą terminą – užsakymas anuliuojamas.

4.4. Pardavėjo prekės yra skirtos tik Pirkėjo asmeniniam, o ne komerciniam naudojimui. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis patvirtina, kad Prekes įsigyja asmeniniam (ne komerciniam) naudojimui.

4.5 Pirkėjas supranta, kad Prekės yra erotinio turinio ir įsipareigoja saugoti jas nuo nepilnamečių.

5. Pardavėjo teisės

5. 1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu pakeisti ir papildyti šias Taisykles, atsižvelgiant į pasikeitusias pardavimo aplinkybes bei teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5. 2. Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą, jei Pirkėjas neapmoka už jį per 2 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo momento.

5. 3. Pardavėjas, atsiradus svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto neinformavęs Pirkėjo.

5. 4. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę pirkti e-parduotuvėje, jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui.

6. Pardavėjo pareigos

6. 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6. 2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui išsiųsti nuorodą skaitmeninio turinio prekės atsisiuntimui, Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu per 24 val nuo apmokėjimo įskaitymo į  jo banko sąskaitą dienos.

6. 3. Pardavėjas, atsiradus svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui išsiųsti nuorodos Prekės atsisiuntimui per nurodytą terminą, įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir suderinti kitą nuorodos išsiuntimo datą arba atšaukti užsakymą ir grąžinti jam sumokėtus pinigus per 14 dienų.

7. Prekės ir jų pirkimas

7. 1. E-parduotuvėje parduodamos prekės yra skaitmeninio turinio, sukurtos PDF formatu. Fizinės Prekės šioje E-parduotuvėje nėra parduodamos.

7. 2. Norint peržiūrėti ir atsispausdinti įsigytas Prekes, Pirkėjui reikalinga Adobe Acrobat Reader programa, kuri skirta PDF formato failų peržiūrai ir redagavimui. Adobe Acrobat Reader programą galima nemokamai atsisiųsti čia.

7. 3. Prekių kainos E-parduotuvėje yra nurodytos eurais. Į pateiktą kainą yra įskaičiuotas 21% PVM (pridėtinės vertės mokestis).

7. 4. Pirkėjas, norėdamas pirkti e-parduotuvėje:

       7. 4. 1. Išsirenka norimą prekę ir atidžiai perskaito prekės aprašymą.

       7. 4. 2. Pasirenka prekės kiekį ir deda ją į krepšelį, spaudžiant mygtuką „Į krepšelį“.
       7. 4. 3. Sudėjęs visas norimas pirkti prekes į krepšelį, Pirkėjas spaudžia mygtuką „Peržiūrėti krepšelį“.
       7. 4. 4. Pirkėjas peržiūri krepšelyje esančias prekes, jų kiekius ir tuomet spaudžia mygtuką „Tęsti atsiskaitymą“.
       7. 4. 5. Į atitinkamus laukelius įveda Pirkėjo duomenis – vardą, el. pašto adresą, pasirenka apmokėjimo būdą.
      7. 4. 6. Perskaitomos Taisyklės bei Privatumo politika ir, Pirkėjui sutinkant su jomis, varnele pažymimas laukelis „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis”.
      7. 4. 7. Pasirenkamas mokėjimo būdas (Paysera, Paypal) ir užbaigiamas pirkimas paspaudus mygtuką „Apmokėti“/ „Apmokėti per PayPal”.

7. 5. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“ Pirkėjas sudaro šią skaitmeninio turinio Prekių pirkimo-pardavimo sutartį ir patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šios sutarties sąlygomis. Pardavėjas, gavęs apmokėjimo patvirtinimą, išsiunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu pranešimą, patvirtinantį, kad Pirkėjo užsakymas yra gautas. Jeigu Pardavėjas Pirkėjo užsakymo nepatvirtintų per 24 val nuo mokėjimo įskaitymo į banko sąskaitą dienos, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo apmokėjimo gavimo dienos grąžinti Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus.

8. Prekių atsisiuntimas

8. 1. PDF formato prekes Pirkėjas gali atsisiųsti iškart po to, kai apmokėjimą patvirtina Pardavėjas:

           8. 1. 1. Atsiskaičius už prekes Paysera arba PayPal, nuorodą PDF prekių atsisiuntimui Pirkėjas gauna iškart jo nurodytu el. paštu.
         8. 1. 2. Atsiskaičius už prekes bankiniu pavedimu, nuorodą PDF prekių atsisiuntimui Pirkėjas gauna 24 val. bėgyje po to, kai Pardavėjas patvirtina, kad mokėjimas gautas.

8. 2. Visos prekės e-parduotuvėje „Pažaisk.lt” yra parduodamos PDF formatu, todėl jų siuntimas vykdomas tik el. paštu.

8. 3. Atsisiuntimų skaičiaus limitas vienai prekei – 10 kartų.

8. 4. Nuoroda įsigytos prekės atsisiuntimui galioja 30 dienų.

9. Prekių grąžinimas

9. 1. Pinigų grąžinimas už skaitmeninio turinio Prekes gali būti atliekamas tik tuo atveju, jei Pardavėjas Pirkėjo užsakymo nepatvirtintų per 24 val nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą dienos. Tokiu atveju Pirkėjas gali atšaukti užsakymą, nes negavo laiku nuorodos prekių atsisiuntimui, o  Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo apmokėjimo gavimo dienos grąžinti Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus.

9. 2. Pirkėjas supranta, kad paspaudęs mygtuką „Apmokėti“ ir užsakymą apmokėjęs, jis praras teisę atsisakyti šios sudarytos sutarties, kadangi Pirkėjas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228¹⁰ straipsnio 2 dalies 13 punktą negali nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui, kai yra sudaryta sutartis dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties (t. y. Pirkėjas supranta, jog paspausdamas mygtuką „Apmokėti“ ir apmokėdamas užsakymą jis praras teisę atsisakyti šios skaitmeninio turinio (PDF formato) Prekių pirkimo-pardavimo sutarties, kadangi skaitmeninio turinio Prekė Pirkėjui bus suteikta iš karto po apmokėjimo.

9. 3. Pirkėjas negali reikšti pretenzijų dėl nuorodos į PDF prekės atsisiuntimą negavimo, jei užsakant pateikia klaidingą el. pašto adresą, taip pat po atlikto Užsakymo nepasitikrina kitų savo el. pašte esančių aplankų – Naujienlaiškių, Brukalo (Šlamšto), Reklamos ir pan.- į kuriuos kartais gali patekti Pardavėjo siunčiami el. pranešimai.

9. 4. Dėl skirtingų kompiuterių monitorių bei telefonų ekranų raiškos nustatymų, skirtinguose kompiuteriuose bei telefonuose prekės spalva gali skirtis, t.y. neatitikti realybėje esančios prekės spalvos. Jei Pirkėjas PDF formato prekes spausdina, spausdinimo kokybė ir spalvos priklauso nuo jo spausdintuvo, spausdinimo parametrų, naudojamų spausdintuvo dažų. Pirkėjas neįgyja teisės į įsigytų prekių grąžinimą, jei jo netenkina prekių spalva, forma, dydis.

10. Piniginės vertės dovanų kupono įsigijimo ir panaudojimo sąlygos

10. 1. Piniginės vertės Dovanų kupono (toliau – Dovanų kuponas) turėtojas turi teisę savo nuožiūra įsigyti prekių, kurių vertė prilygsta Dovanų kupone nurodytai sumai.

10. 2. Dovanų kupono turėtojas prekes išsirinkti ir užsakyti gali E-parduotuvėje https://pazaisk.lt 

10. 3. Dovanų kuponas panaudojamas įvedus kupono kodą prekių krepšelyje esančiame laukelyje „Nuolaidos kodas” ir paspaudus „Pritaikyti”.

10. 4. Įsigyjant prekių, kurių vertė viršija sumą, nurodytą dovanų kupone – trūkstamą sumą galima sumokėti papildomai. Išsirinkus prekių už mažesnę sumą, dovanų kupone nurodytos sumos likutis negrąžinamas.

10. 5. Kuponas galioja 3 mėnesius nuo jo įsigijimo datos. Pasibaigus dovanų kupono galiojimo terminui, kuponas nustoja galioti, o kupone nurodyta pinigų suma negrąžinama.

10. 6. Dovanų kuponu galima atsiskaityti vieną kartą.

10. 7. Dovanų kupono turėtojui, atsiskaitančiam Dovanų kuponu, PVM sąskaita- faktūra neišrašoma.

11. Atsakomybė

11. 1. Pirkėjui tenka visa atsakomybė už E-parduotuvėje pateiktų duomenų teisingumą. Pardavėjas neatsako už pasėkmes, atsiradusias dėl to, kad Pirkėjas, atlikdamas užsakymą, pateikė netikslius duomenis.

11. 2. Pirkėjas visiškai atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis E-parduotuve. 

11. 3. Pardavėjas atsako už tinkamą E-parduotuvės funkcionavimą, tinkamą ir suprantamą prekių aprašymą, teisingos informacijos pateikimą Pirkėjui.

12. Intelektinės nuosavybės teisė

12. 1. Pirkėjui nesuteikiamos teisės daryti Prekių ar jų dalių kopijas, platinti, atgaminti jas bet kokiu būdu ir forma ir naudoti jas bet kokiais kitais būdais nei nurodyta šioje sutartyje bei galiojančiuose teisės norminiuose aktuose.
 
12. 2. Suprasdamas, kad nuosavybės teisė į Prekių turinį nesuteikiama bei jokios autoriaus turtinės teisės bei kita intelektinė nuosavybė į suteikiamą naudotis Prekę Pirkėjui neperduodama ir nesuteikiama, Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti Prekių tokiu būdu, kad būtų pažeidžiamos Pardavėjo turtinės ar kitos intelektinės nuosavybės teisės į Prekę bei pasižada neperduoti jų jokiems tretiesiems asmenims. Jeigu Pirkėjas netinkamai naudojasi (nesilaikydamas šios sutarties sąlygų) Preke, Pardavėjas turi teisę uždrausti toliau naudotis netinkamai naudojama Preke, o Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant nuo reikalavimo gavimo momento nutraukti naudojimąsi ir įsipareigoja atlyginti dėl to Pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Tokį reikalavimą visi nurodyti asmenys turi teisę pareikšti bet kuriuo metu, nes šios sutarties sąlygos lieka galioti visą Prekės naudojimosi laikotarpį bei visą laikotarpį, kol bus tinkamai atlyginti Pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirti nuostoliai.
 
12. 3. Draudžiama kopijuoti ir platinti E-parduotuvėje publikuojamą vaizdinę bei tekstinę informaciją komerciniais tikslais negavus raštiško Pardavėjo sutikimo.
 

12. 4. Bet koks E-parduotuvės patalpintų nuotraukų, paveikslėlių ar tekstinės informacijos  dalijimasis ar demonstravimas internetinėje erdvėje nekomerciniais tikslais yra leistinas tik su nuoroda į šaltinį – https://pazaisk.lt